Prireditve Slovenija

Prireditve in zabava za celotno Slovenijo

Mesečnik Avditorija idr.prirediteljev za april

Mesečnik Avditorija idr.prirediteljev za april

 

prva v nizu aprilskih prireditev bo koncert portugalskega fada: 6. aprila bo v Caffe Teatru v Piranu nastopila Cristina Maria, ki jo bo na kitari spremljal Ricardo Silva, kitarist svetovno znane pevke fada Marize. Sledila bosta še dva koncerta otroških in mladinskih pevskih zborov, 9. in 11. aprila v Avditoriju. Ljubitelji gledališča ne prezrite ponovitve predstave Cuker teatra Mama je umrla dvakrat (13.4. v Gledališču Tartini Piran), za abonma in izven bo igralski ansambel Šentjakobskega gledališča uprizoril komedijo zmešnjav Ti nori tenorji (14.4. v Avditoriju); zadnja v nizu gledaliških komedij bo Čakalnica z Ladom Bizovičarjem in Rifletom (19.4. v Avditoriju).

Praznik sv. Jurija, zavetnika mesta Piran, bo 22. aprila. Njegov god 23. aprila pomeni vrnitev pomladi, vstajenje in napredek. Mnoga stoletja so se Pirančani, ki so v solinah obdelovali solna polja, v tem času pripravljali na začetek solinarske sezone; številni so se celo preselili v hišice v solinah, kar bo tudi letos simbolično prikazala Solinarska družina – La famea dei salineri. Z ladjico Pyros se bodo odpeljali ob 13.30. Prireditev se bo sicer pričela ob 9. uri z nastopom Pihalnega orkestra Piran na Tartinijevem trgu, sledila bo himna sv. Juriju pred cerkvijo sv. Petra; procesija s kipom sv. Jurija se bo od tu odpravila po ulici IX. korpusa do stolne cerkve, kjer bo sveta maša v slovenskem in italijanskem jeziku. Ob prazniku bodo na ogled priložnostne razstave; podrobneje o Prazniku sv. Jurija preberite tu. 

 

V maju pa napovedujemo še gala baletni večer Madžarske baletne akademije (12.5.), tragikomedijo Predsednice z Mileno Zupančič, Olgo Grad in Tejo Lažar (11.5.) ter prvi koncert v letnem prizorišču Amfiteatru – Eva Černe in simfonični orkester Cantabile: koncert najlepših slovenskih in italijanskih pesmi (26.5.,org. NAGP produkcija.)

 

MESEČNIK APRIL /MENSILE APRILE 2018

Petek/Venerdì, 6.4., ob/alle 21.30, Caffe Teater Piran/Pirano
Festival Sete Sóis Sete Luas
Koncert/Concerto
Cristina Maria (Portugalska/Portogallo): FADO
Cristina Maria – vokal/voce, Ricardo Silva – kitara/chitarra.
Org.: Občina Piran/Comune di Pirano, Avditorij Portorož – Portorose, Maona Portorož, KD/AC Sete
Sóis Sete Luas.

Ponedeljek/Lunedì, 9.4.,ob/alle 18.00, Avditorij Portorož – Portorose
Koncert/Concerto
REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV/RASSEGNA DI CORI GIOVANILI E DI CORI DI
VOCI BIANCHE
Nastopajo/Si esibiranno: OPZ vrtca Šmarje pri Kopru – OŠ Šmarje pri Kopru/Coro dei bambini
dell'asilo di Monte di Capodistria – SE Monte di Capodistria; OPZ Sveti Peter – OŠ Sečovlje, podružnica
Sveti Peter/Coro di bambini San Pietro dell'Amata – SE Sicciole, sezione di San Pietro dell'Amata; OPZ
Pedenjpedi in OPZ Ptice OŠ Elvire Vatovec Prade, podružnica Sveti Anton/Coro di bambini Pedenjpedi
e coro di bambini Ptice SE Elvira Vatovec Prade, sezione di Sant'Antonio; OPZ in MPZ OŠ Dušana
Bordona Semedela – Koper/Coro di bambini e coro giovanile SE Dušan Bordon Semedella –
Capodistria.
Org.: OI JSKD Piran, ZKD Piran/SR dell' FPAC di Pirano e l'UAC di Pirano.
5 €
Sreda/Mercoledì,11.4., ob/alle 18.00, Avditorij Portorož – Portorose
Koncert/Concerto
REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV/RASSEGNA DI CORI GIOVANILI E DI CORI DI
VOCI BIANCHE
Nastopajo/Si esibiranno: OPZ Sonček – Vrtec Semedela/Coro di bambini Sonček – asilo di Semedella;
OPZ OŠ Lucija/Coro di bambini SE Lucia; OPZ Ukmarček in OPZ (2.-5. razred) OŠ Antona Ukmarja
Koper/Coro di bambini Ukmarček e Coro di bambini (II-V classe) SE Anton Ukmar Capodistria; OPZ
Sončki OŠ Koper/Coro di bambini Sončki SE Capodistria; MPZ OŠ Dekani/Coro giovanile SE Villa
Decani.
Org.: OI JSKD Piran, ZKD Piran/SR dell' FPAC di Pirano, UAC di Pirano.
5 €
Petek/Venerdì, 13.4., ob/alle 20.00, Gledališče Tartini Piran/Teatro Tartini Pirano
Območno Linhartovo srečanje gledaliških skupin/Rassegna regionale di gruppi teatrali “Linhart”
Gledališka predstava/Spettacolo teatrale
Vinko Möderndorfer: MAMA JE UMRLA DVAKRAT/LA MAMMA È MORTA DUE VOLTE
Režija/Regia: Vesna Jevnikar. Izvedba/Esibizione: Gledališko društvo Cuker teater
Portorož/Associazione teatrale Cuker teater Portorose.
Org.: GD Cuker teater Portorož/AT Cuker teater Portorose, Avditorij Portorož – Portorose , Občina
Piran/Comune di Pirano, OI JSKD Piran/FPAC sede regionale di Pirano, ZKD Piran/UAC Pirano.
7 €, 5 € upokojenci, dijaki in študenti /pensionati, alunni e studenti.

Sobota/Sabato, 14.4., ob/alle 19.30, Avditorij Portorož – Portorose
Abonma in izven/Abbonamento e fuori abbonamento
Šentjakobsko gledališče Ljubljana/Teatro Šentjakob di Ljubljana
Komedija zmešnjav/Commedia degli equivoci
Ken Ludwig: TI NORI TENORJI/CERCASI TENORE
Režija/Regia: Gojmir Lešnjak- Gojc.
Igrajo/Attori: Žiga Sedmak, Maja Jaklin, Leopold Pungerčar, Damijan Perne, Katarina Batagelj, Marko
Skok, Urška Koželj, Tatjana Rebolj.
Nagrade/Premi:
Čufarjeva plaketa za najboljšo predstavo po izboru žirije/ Targa di Čufar per il miglior spettacolo
votato dalla giuria, Festival Čufarjevi dnevi 2016.
Čufarjeva plaketa za najboljšo predstavo po izboru občinstva/Targa di Čufar per il miglior spettacolo
votato dal pubblico, Festival Čufarjevi dnevi 2016.
Čufarjeva plaketa za moško vlogo/Targa di Čufar per il miglior attore: Damijan Perne (Tito Merelli),
Festival Čufarjevi dnevi 2016.
Predstava je primerna za starejše od 14.leta. /Lo spettacolo è adatto a un pubblico dai 14 anni in su.
16 €, 14 € za študente in upokojence/per studenti e pensionati.

Četrtek/Giovedì, 19.4., ob 19.30, Avditorij Portorož – Portorose
Gledališka predstava/Spettacolo teatrale
Komedija/Commedia
SiTi Teater BTC in/e Kreker
Nejc Gazvoda: ČAKALNICA/SALA D’ATTESA
Režiserja/Registi: Dejan Batoćanin in/e Uroš Fürst.
Igralca/Attori: Janez Hočevar Rifle in/e Lado Bizovičar.
Igralec v videoprojekciji/ Attore in videoproiezione: Branko Šturbej.
Posebni gost/Ospite d'onore: Janez Bončina Benč.
Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod v onostranstvo. Tu čas ni več
dimenzija, ni novinarjev in medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. Dobrodošli v svet po
smrti, v katerem sta naša junaka prisiljena razgaliti svoji komedijantski duši. Priče smo soočenju dveh
generacij, dveh karier in dveh osebnosti, ki sta med seboj skrivnostno povezani. Na odru se o tako
smrtno resnih stvareh še nikoli ni govorilo tako drzno in smešno. Pripravite se na napet fantazijski
večer, poln presenečenj in smeha, ki si ga boste zapomnili do konca – in še dlje!
Smrtno resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki nikakor ne počivata v miru.
Rifle e Lado si ritrovano alla fine del tunnel, nella sala d'attesa per il mondo ultraterreno. Qui il tempo
non è più una dimensione, non ci sono giornalisti, media, social network, telefoni e televisione.
Benvenuti nell'aldilà, dove i nostri eroi sono costretti a mettere a nudo la loro anima da attori comici.
Il pubblico diventa testimone di due generazioni, due carriere e due personalità, che tra di esse sono
segretamente legate. Mai prima d’ora si è parlato sul palcoscenico in modo così coraggioso e
divertente di questioni serie. Preparatevi a una serata emozionante e fantasiosa, piena di sorprese e
risate, che ricorderete fino alla fine – e oltre!
Commedia ‘mortalmente’ seria per due vere star che non riposano affatto in pace.
Predstava je primerna za starejše od 14. leta. /Lo spettacolo è adatto a un pubblico dai 14 anni in su.
18 €, 16 € za študente in upokojence/per studenti e pensionati.

Nedelja/Domenica, 22.4., Piran/Pirano
PRAZNIK SV. JURIJA, ZAVETNIKA MESTA PIRAN
FESTA DI SAN GIORGIO, PATRONO DI PIRANO
Tartinijev trg/Piazza Tartini
9.00 Nastop Pihalnega orkestra Piran/Esibizione Orchestra di fiati Pirano;
9.30 Himna sv. Juriju pred cerkvijo sv. Petra/Inno di San Giorgio davanti alla chiesa di San Pietro;
procesija po ulici IX. korpusa do cerkve sv. Jurija, slovesna sveta maša v slovenskem in italijanskem
jeziku; druženje na župnijskem vrtu (PKC Georgios)/processione lungo la via IX Corpo d'Armata fino
alla chiesa di San Giorgio, messa solenne in lingua slovena e italiana; incontro conviviale nel giardino
parrocchiale (PKC Georgios);
13.00 Simbolični odhod Solinarske družine iz Tartinijevega trga v soline z ladjo Pyros ob spremljavi
Pihalnega orkestra Piran/Partenza simbolica della Famea dei salineri da Piazza Tartini per le saline
con la nave Pyros, accompagnamento dell'Orchestra di fiati di Pirano.
Org.: Občina Piran/Comune di Pirano, Avditorij Portorož – Portorose, Župnija Piran/Parrocchia di
Pirano, Skupnost Italijanov G. Tartini Piran/Comunità degli Italiani G. Tartini Pirano.
Podrobnejši program bo objavljen v posebni programski zloženki./Programma dettagliato nel dépliant
pubblicato per l’occasione.

Četrtek/Giovedì, 26.4., ob/alle 18.00, Gledališče Tartini Piran/Teatro Tartini Pirano
PRIREDITEV OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN 1. MAJU
MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'INSURREZIONE CONTRO L'OCCUPATORE
E DEL PRIMO MAGGIO
Org.: Občina Piran, Združenje borcev za vrednote NOB Občine Piran/Comune di Pirano, Associazione
Combattenti per i valori della LPL del Comune di Pirano.

Booking.com

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prireditve Slovenija Slo-link © 2018 Splošni pogoji poslovanja